Κοινότητα

2nd Grade English

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g2 english'

Reading ee /ea / ey
Reading ee /ea / ey Τυχαίες κάρτες
από
Fact or Opinion?
Fact or Opinion? Ταξινόμηση κατά ομάδα
Vowel Pattern OU & OW
Vowel Pattern OU & OW Λαβύρινθος
από
Homophones
Homophones Σταυρόλεξο
 Emotions
Emotions Αντιστοίχιση
από
Hard c and Soft c, Hard g and Soft g
Hard c and Soft c, Hard g and Soft g Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
er words
er words Βρες το ταίρι
από
HAVE YOU EVER....? (F2)
HAVE YOU EVER....? (F2) Άνοιξε το κουτί
από
ou, ow
ou, ow Ποια λέξη λείπει;
από
Base Words with Endings -ing and -ed
Base Words with Endings -ing and -ed Τηλεπαιχνίδι
από
Suffix Sort
Suffix Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Consonant le words
Consonant le words Βρες το ταίρι
από
SINGULAR and PLURAL NOUNS
SINGULAR and PLURAL NOUNS Κρεμάλα
Adverb Sort
Adverb Sort Κατηγορίες
από
adjectives
adjectives Κατηγορίες
από
Reduce, Reuse, and Recycle
Reduce, Reuse, and Recycle Ταξινόμηση κατά ομάδα
2D and 3D shapes
2D and 3D shapes Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Can you build these words? 2
Can you build these words? 2 Αναγραμματισμός
από
Word Wall
Word Wall Χτύπα το ποντίκι
από
Memory 11/30 - Group 3
Memory 11/30 - Group 3 Βρες τα ζευγάρια
από
Rhyming activity
Rhyming activity Αντιστοίχιση
Collective Nouns
Collective Nouns Αντιστοίχιση
Double Consonants and ck
Double Consonants and ck Λαβύρινθος
από
Proper Nouns
Proper Nouns Χτύπα το ποντίκι
από
Chameleon Y
Chameleon Y Κατηγορίες
Nonfiction Main Topic
Nonfiction Main Topic Τηλεπαιχνίδι
από
Common and Proper Nouns
Common and Proper Nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Noun/Verb/Adjective
Noun/Verb/Adjective Κουίζ
από
Homophones
Homophones Κουίζ
από
2.6.1 Comprehension - Theme/Main Idea
2.6.1 Comprehension - Theme/Main Idea Κουίζ
από
oa and oe words
oa and oe words Βρες τα ζευγάρια
από
Short and Long e
Short and Long e Λαβύρινθος
Verb Tenses
Verb Tenses Τηλεπαιχνίδι
από
Quotation Marks
Quotation Marks Κουίζ
από
Contractions
Contractions Τηλεπαιχνίδι
από
Friendship
Friendship Σωστό ή Λάθος
από
Contractions Match Up
Contractions Match Up Αντιστοίχιση
από
Singular Possessive Nouns
Singular Possessive Nouns Βρες το ταίρι
από
Story Elements
Story Elements Βρες το ταίρι
από
Action and Linking Verbs
Action and Linking Verbs Χτύπα το ποντίκι
από
3-30 Simile practice
3-30 Simile practice Αντιστοίχιση
L4:L5 Rule review Image quiz
L4:L5 Rule review Image quiz Κουίζ εικόνας
από
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (K4)
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (K4) Αντιστοίχιση
από
Prefixes
Prefixes Αντιστοίχιση
από
Letterland Unit 26 Prefixes un-, pre-, re-, dis-
Letterland Unit 26 Prefixes un-, pre-, re-, dis- Ταξινόμηση κατά ομάδα
Fact or Opinion?
Fact or Opinion? Αεροπλάνο
Long e spelled y
Long e spelled y Χτύπα το ποντίκι
από
oi, oy
oi, oy Ποια λέξη λείπει;
από
Find the Homophone
Find the Homophone Αντιστοίχιση
από
Double Consonants and ck
Double Consonants and ck Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Abstract Vs. Concrete Noun
Abstract Vs. Concrete Noun Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Silent Letters
Silent Letters Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Parts of a Friendly Letter
Parts of a Friendly Letter Διάγραμμα με πινέζες
Action Verbs
Action Verbs Χτύπα το ποντίκι
Collective Nouns
Collective Nouns Βρες το ταίρι
από
Letterland Unit 1
Letterland Unit 1 Ταξινόμηση κατά ομάδα
Regular vs. Irregular Plural Nouns
Regular vs. Irregular Plural Nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Long i Whack-a-Mole
Long i Whack-a-Mole Χτύπα το ποντίκι
Suffix Sort
Suffix Sort Κατηγορίες
από
Long a Silent e
Long a Silent e Χτύπα το ποντίκι
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;