Κοινότητα

4th Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g4'

Geometry Vocabulary
Geometry Vocabulary Αντιστοίχιση
από
Do you know your math facts?
Do you know your math facts? Τηλεπαιχνίδι
από
Long and Short OO
Long and Short OO Ποια λέξη λείπει;
από
Place Value- Gameshow Quiz - Grade 4
Place Value- Gameshow Quiz - Grade 4 Τηλεπαιχνίδι
από
VCCV and VCV Pattern
VCCV and VCV Pattern Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
sorting for adverbs, nouns, verbs
sorting for adverbs, nouns, verbs Ταξινόμηση κατά ομάδα
Fraction Matching
Fraction Matching Βρες τα ζευγάρια
Prefixes
Prefixes Χτύπα το ποντίκι
από
Adding and Subtracting Fractions
Adding and Subtracting Fractions Λαβύρινθος
Decimals
Decimals Τηλεπαιχνίδι
από
4th grade Trivia
4th grade Trivia Τηλεπαιχνίδι
από
suffixes train ride
suffixes train ride Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Suffixes (-ful, -less, -ment, -ness)
Suffixes (-ful, -less, -ment, -ness) Βρες το ταίρι
από
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement Ποια λέξη λείπει;
Wheel of Questions
Wheel of Questions Άνοιξε το κουτί
Fraction Review
Fraction Review Τηλεπαιχνίδι
από
Multiplication - Match Up
Multiplication - Match Up Αντιστοίχιση
από
Multisyllable R Controlled Vowel Words
Multisyllable R Controlled Vowel Words Τροχός της τύχης
από
Midwest Region
Midwest Region Διάγραμμα με πινέζες
Ecosystems
Ecosystems Τηλεπαιχνίδι
από
Minecraft
Minecraft Αεροπλάνο
από
Sentence Structure Review
Sentence Structure Review Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Possessives (Steps Plus 4, U6)
Possessives (Steps Plus 4, U6) Αντιστοίχιση
από
Reading Decimals
Reading Decimals Τροχός της τύχης
 4 NBT4A- Place Value Match
4 NBT4A- Place Value Match Βρες το ταίρι
Conductors and Insulators of Electricity
Conductors and Insulators of Electricity Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Angles quiz
Angles quiz Κουίζ
 Observation or Inference? Match Up
Observation or Inference? Match Up Σωστό ή Λάθος
Irregular Plural Nouns
Irregular Plural Nouns Κουίζ
από
Context Clues/MM Words
Context Clues/MM Words Κουίζ
Digestive System
Digestive System Διάγραμμα με πινέζες
ant-ance
ant-ance Χτύπα το ποντίκι
από
4th grade Homophone Fun!
4th grade Homophone Fun! Κουίζ
από
Multiplication Facts
Multiplication Facts Τυχαίες κάρτες
Northeast Map
Northeast Map Διάγραμμα με πινέζες
Wilson 5.1 & 5.2 Nonsense Words
Wilson 5.1 & 5.2 Nonsense Words Άνοιξε το κουτί
από
L7:L5 ex. pr. pg. #2 Person's job
L7:L5 ex. pr. pg. #2 Person's job Σωστό ή Λάθος
από
Concrete and Abstract Nouns
Concrete and Abstract Nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Context Clues
Context Clues Τηλεπαιχνίδι
από
What decimal is represented by the model?
What decimal is represented by the model? Τηλεπαιχνίδι
από
Layers of the atmosphere
Layers of the atmosphere Διάγραμμα με πινέζες
από
Wilson 5.3 Fill in the Blank Sentences
Wilson 5.3 Fill in the Blank Sentences Κουίζ
από
tion/sion
tion/sion Κουίζ
από
2x2 Multiplication
2x2 Multiplication Τροχός της τύχης
Subject-verb agreement
Subject-verb agreement Τηλεπαιχνίδι
Wack-A-Mole Multiplication
Wack-A-Mole Multiplication Χτύπα το ποντίκι
από
Wilson 5.2 Sentences
Wilson 5.2 Sentences Ποια λέξη λείπει;
από
 Text Features
Text Features Μπαλόνια
Perimeter 4th grade
Perimeter 4th grade Τηλεπαιχνίδι
από
Identify Fractions on a Number Line
Identify Fractions on a Number Line Διάγραμμα με πινέζες
Estimate the Length
Estimate the Length Κουίζ
 Author`s Purpose PIEED
Author`s Purpose PIEED Ταξινόμηση κατά ομάδα
Angles
Angles Τηλεπαιχνίδι
Context Clues
Context Clues Τηλεπαιχνίδι
από
Character Traits Match Up
Character Traits Match Up Αντιστοίχιση
από
Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort
Nouns, Adjectives and Verbs Word Sort Κατηγορίες
Subtracting decimals
Subtracting decimals Λαβύρινθος
Suffixes (-ful, -less, -ness, -ment)
Suffixes (-ful, -less, -ness, -ment) Σταυρόλεξο
από
Factors & Multiples Vocabulary
Factors & Multiples Vocabulary Αντιστοίχιση
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;