Κοινότητα

5th Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g5'

Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents) Αντιστοίχιση
από
Multi-Digit Multiplication
Multi-Digit Multiplication Αντιστοίχιση
από
Abiotic vs Biotic Factors
Abiotic vs Biotic Factors Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Βρες τα ζευγάρια
από
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Διάγραμμα με πινέζες
από
Adjectives
Adjectives Χτύπα το ποντίκι
από
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Αντιστοίχιση
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Βρες το ταίρι
από
Unicellular vs. Multicellular Organisms
Unicellular vs. Multicellular Organisms Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Ταξινόμηση κατά ομάδα
Force and Motion
Force and Motion Μπαλόνια
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Αντιστοίχιση
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Σωστό ή Λάθος
από
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Αντιστοίχιση
από
Weather
Weather Αντιστοίχιση
από
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Κουίζ
από
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions Ξεμπέρδεμα
από
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 Αντιστοίχιση
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution Χτύπα το ποντίκι
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary Αντιστοίχιση
από
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems Κουίζ
από
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Ποια λέξη λείπει;
από
Text Structures
Text Structures Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Math 5th grade- Volume
Math 5th grade- Volume Τηλεπαιχνίδι
Human Body Systems
Human Body Systems Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Present Continuous - Questions (2)
Present Continuous - Questions (2) Ξεμπέρδεμα
από
Mixtures and Solutions
Mixtures and Solutions Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Μπαλόνια
από
Author's Purpose
Author's Purpose Κατηγορίες
από
ADJECTIVES: comparative (3)
ADJECTIVES: comparative (3) Ξεμπέρδεμα
από
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Conductors and Insulators
Conductors and Insulators Χτύπα το ποντίκι
L7:L6 phrases
L7:L6 phrases
από
Instinct or Learned Behavior
Instinct or Learned Behavior Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
5th Grade Science - Matter
5th Grade Science - Matter Αντιστοίχιση
από
Organizational Problem Wheel
Organizational Problem Wheel Τροχός της τύχης
από
L9:L6 phrases
L9:L6 phrases Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Force and Motion
Force and Motion Κουίζ
Water Cycle
Water Cycle Διάγραμμα με πινέζες
από
Prime and Composite Numbers
Prime and Composite Numbers Χτύπα το ποντίκι
από
Photosynthesis
Photosynthesis Διάγραμμα με πινέζες
από
Food Chains & Food Webs Vocabulary
Food Chains & Food Webs Vocabulary Αντιστοίχιση
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs Διάγραμμα με πινέζες
από
Separating Mixtures and Solutions
Separating Mixtures and Solutions Ταξινόμηση κατά ομάδα
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers Ταξινόμηση κατά ομάδα
ADJECTIVES: comparative (1)
ADJECTIVES: comparative (1) Κουίζ
από
看到可以吃的食物打一下
看到可以吃的食物打一下 Χτύπα το ποντίκι
Past simple - irregular
Past simple - irregular Βρες το ταίρι
Ecosystems
Ecosystems Αντιστοίχιση
από
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles Κουίζ
από
prefix
prefix Τροχός της τύχης
Comparing decimals
Comparing decimals Τηλεπαιχνίδι
από
Context Clues
Context Clues Λαβύρινθος
από
Sedimentary Rocks
Sedimentary Rocks Κρυπτόλεξο
από
MAGNETS REVIEW MAZE
MAGNETS REVIEW MAZE Τηλεπαιχνίδι
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;