Κοινότητα

5th Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g5'

看到可以吃的食物打一下
看到可以吃的食物打一下 Χτύπα το ποντίκι
Comparing Fractions
Comparing Fractions Τηλεπαιχνίδι
Light Reflection and Refraction
Light Reflection and Refraction Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs Διάγραμμα με πινέζες
από
Naming Fractions
Naming Fractions Κουίζ
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers Ταξινόμηση κατά ομάδα
Weather & Climate
Weather & Climate Χτύπα το ποντίκι
από
-tion/-sion
-tion/-sion Κρεμάλα
από
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Separating Mixtures and Solutions
Separating Mixtures and Solutions Ταξινόμηση κατά ομάδα
Sedimentary Rock Cycle
Sedimentary Rock Cycle Βρες το ταίρι
ADJECTIVES: comparative (1)
ADJECTIVES: comparative (1) Κουίζ
από
Past simple - irregular
Past simple - irregular Βρες το ταίρι
Place Value of Decimals - Match Up - Grade 5
Place Value of Decimals - Match Up - Grade 5 Αντιστοίχιση
από
Comparing decimals
Comparing decimals Τηλεπαιχνίδι
από
prefix
prefix Τροχός της τύχης
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles Κουίζ
από
Context Clues
Context Clues Λαβύρινθος
από
Ecosystems
Ecosystems Αντιστοίχιση
από
Elements of Poetry
Elements of Poetry Χτύπα το ποντίκι
από
 Metric Units of Measurement
Metric Units of Measurement Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
CVCe
CVCe Κουίζ
από
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels Βάζω στη σειρά
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review Τηλεπαιχνίδι
από
Adjectives
Adjectives Χτύπα το ποντίκι
από
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Αντιστοίχιση
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC Διάγραμμα με πινέζες
από
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare Άνοιξε το κουτί
από
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Βρες τα ζευγάρια
από
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs Ξεμπέρδεμα
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Διάγραμμα με πινέζες
από
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
 Traits
Traits Τηλεπαιχνίδι
από
Subject and Predicate
Subject and Predicate Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Quadrilateral Sort
Quadrilateral Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sedimentary Rocks
Sedimentary Rocks Κρυπτόλεξο
από
 Context Clues
Context Clues Αντιστοίχιση
από
Genres - Nonfiction and fiction
Genres - Nonfiction and fiction Αντιστοίχιση
από
Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents) Αντιστοίχιση
από
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Σωστό ή Λάθος
από
Unicellular vs. Multicellular Organisms
Unicellular vs. Multicellular Organisms Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Fact or Opinion
Fact or Opinion Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Ταξινόμηση κατά ομάδα
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Βρες το ταίρι
από
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Αντιστοίχιση
από
Weather
Weather Αντιστοίχιση
από
Force and Motion
Force and Motion Μπαλόνια
Author's Purpose
Author's Purpose Μπαλόνια
από
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Αντιστοίχιση
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Κουίζ
από
Quadrilateral sort
Quadrilateral sort Χτύπα το ποντίκι
από
Inherited VS. Learned
Inherited VS. Learned Χτύπα το ποντίκι
add s, es or change y to i and add es
add s, es or change y to i and add es Κατηγορίες
από
Force and Motion
Force and Motion Κουίζ
από
Multi-Digit Multiplication
Multi-Digit Multiplication Αντιστοίχιση
από
Abiotic vs Biotic Factors
Abiotic vs Biotic Factors Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;