Κοινότητα

8th Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g8'

leisure and hobbies
leisure and hobbies Τροχός της τύχης
από
Transformations
Transformations Τηλεπαιχνίδι
από
Los verbos AR/ER/IR
Los verbos AR/ER/IR Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Periodic Table
Periodic Table Λαβύρινθος
από
Waves Labeling
Waves Labeling Διάγραμμα με πινέζες
Periodic Table Families
Periodic Table Families Διάγραμμα με πινέζες
από
Ser vs Estar
Ser vs Estar Λαβύρινθος
από
Sorting Newton`s Laws
Sorting Newton`s Laws Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants Διάγραμμα με πινέζες
από
American Revolution Timeline (TEKS)
American Revolution Timeline (TEKS) Βάζω στη σειρά
Element v. Compound
Element v. Compound Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Newton's Laws- Lockhart
Newton's Laws- Lockhart Ταξινόμηση κατά ομάδα
Writing Inequalities
Writing Inequalities Άνοιξε το κουτί
από
 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
COMPOUND WORDS
COMPOUND WORDS Τηλεπαιχνίδι
Lockhart Speed, Velocity, Acceleration
Lockhart Speed, Velocity, Acceleration Ταξινόμηση κατά ομάδα
Function vs. Not a Function
Function vs. Not a Function Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
60 Second Relate Break
60 Second Relate Break Τροχός της τύχης
από
Causes of the American Revolution
Causes of the American Revolution Αντιστοίχιση
από
Poetry Vocabulary
Poetry Vocabulary Τηλεπαιχνίδι
Plate Tectonics
Plate Tectonics Αντιστοίχιση
Bill of Rights
Bill of Rights Αντιστοίχιση
από
Force and Motion Vocabulary Review
Force and Motion Vocabulary Review Βρες το ταίρι
από
Counting Atoms Matching
Counting Atoms Matching Βρες το ταίρι
από
Ecosystem Quiz
Ecosystem Quiz Κουίζ
Acids vs Bases
Acids vs Bases Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Label Moon Phases Diagram
Label Moon Phases Diagram Διάγραμμα με πινέζες
Important People of the American Revolution
Important People of the American Revolution Αντιστοίχιση
LGRP T1: Rational vs. Irrational Numbers
LGRP T1: Rational vs. Irrational Numbers Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
American Revolution
American Revolution Βρες το ταίρι
Counting Atoms
Counting Atoms Αντιστοίχιση
από
Seasons
Seasons Κουίζ
από
Biotic and Abiotic Interactions
Biotic and Abiotic Interactions Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Los lugares en la ciudad
Los lugares en la ciudad Αντιστοίχιση
από
Atomic Structure Review
Atomic Structure Review Κουίζ
Scientific Notation
Scientific Notation Βρες το ταίρι
από
Sort Systems of Equations
Sort Systems of Equations Ταξινόμηση κατά ομάδα
ESTAR
ESTAR Βρες το ταίρι
Figurative Language Match-Up
Figurative Language Match-Up Αντιστοίχιση
Metals, Non-Metals & Metalloids Sort
Metals, Non-Metals & Metalloids Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Energy Transformations
Energy Transformations Αντιστοίχιση
από
Causes of the Civil War Review
Causes of the Civil War Review Διάγραμμα με πινέζες
από
Eras STAAR review
Eras STAAR review Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Unit 1: Nice to meet you
Unit 1: Nice to meet you Τηλεπαιχνίδι
από
Find the Evidence of a Chemical Reaction
Find the Evidence of a Chemical Reaction Χτύπα το ποντίκι
από
Lockhart Speed graphs match up
Lockhart Speed graphs match up Αντιστοίχιση
Transformations
Transformations Τηλεπαιχνίδι
από
Waves Vocabulary
Waves Vocabulary Μπαλόνια
από
 Barton 6.8
Barton 6.8 Ταξινόμηση κατά ομάδα
Review of Atoms
Review of Atoms Κουίζ
από
Goods or Services?
Goods or Services? Ταξινόμηση κατά ομάδα
8F Questions et Reponses en Francais
8F Questions et Reponses en Francais Τροχός της τύχης
Jackson Era
Jackson Era Βρες το ταίρι
Calculating Speed
Calculating Speed Κουίζ
από
Descripción física
Descripción física Τηλεπαιχνίδι
από
Atomic Structure
Atomic Structure Μπαλόνια
από
Newton`s Laws Vocabulary Review Game
Newton`s Laws Vocabulary Review Game Λαβύρινθος
από
Counting Atoms
Counting Atoms Τηλεπαιχνίδι
Futur Proche
Futur Proche Χτύπα το ποντίκι
από
Label the Atom
Label the Atom Διάγραμμα με πινέζες
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;