Κοινότητα

8th Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g8'

Periodic Table
Periodic Table Λαβύρινθος
από
leisure and hobbies
leisure and hobbies Τροχός της τύχης
από
Transformations
Transformations Τηλεπαιχνίδι
από
Waves Labeling
Waves Labeling Διάγραμμα με πινέζες
Periodic Table Families
Periodic Table Families Διάγραμμα με πινέζες
από
Ser vs Estar
Ser vs Estar Λαβύρινθος
από
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants Διάγραμμα με πινέζες
από
American Revolution Timeline (TEKS)
American Revolution Timeline (TEKS) Βάζω στη σειρά
Element v. Compound
Element v. Compound Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sorting Newton`s Laws
Sorting Newton`s Laws Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Lockhart Speed, Velocity, Acceleration
Lockhart Speed, Velocity, Acceleration Ταξινόμηση κατά ομάδα
Causes of the American Revolution
Causes of the American Revolution Αντιστοίχιση
από
60 Second Relate Break
60 Second Relate Break Τροχός της τύχης
από
Poetry Vocabulary
Poetry Vocabulary Τηλεπαιχνίδι
Los verbos AR/ER/IR
Los verbos AR/ER/IR Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Label Moon Phases Diagram
Label Moon Phases Diagram Διάγραμμα με πινέζες
Acids vs Bases
Acids vs Bases Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Find the Evidence of a Chemical Reaction
Find the Evidence of a Chemical Reaction Χτύπα το ποντίκι
από
Causes of the Civil War Review
Causes of the Civil War Review Διάγραμμα με πινέζες
από
Lockhart Speed graphs match up
Lockhart Speed graphs match up Αντιστοίχιση
Eras STAAR review
Eras STAAR review Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Unit 1: Nice to meet you
Unit 1: Nice to meet you Τηλεπαιχνίδι
από
Energy Transformations
Energy Transformations Αντιστοίχιση
από
Force and Motion Vocabulary Review
Force and Motion Vocabulary Review Βρες το ταίρι
από
Counting Atoms Matching
Counting Atoms Matching Βρες το ταίρι
από
Futur Proche
Futur Proche Χτύπα το ποντίκι
από
COMPOUND WORDS
COMPOUND WORDS Τηλεπαιχνίδι
Atomic Structure
Atomic Structure Μπαλόνια
από
 COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
 Barton 6.8
Barton 6.8 Ταξινόμηση κατά ομάδα
Review of Atoms
Review of Atoms Κουίζ
από
Writing Inequalities
Writing Inequalities Άνοιξε το κουτί
από
8F Questions et Reponses en Francais
8F Questions et Reponses en Francais Τροχός της τύχης
Newton's Laws- Lockhart
Newton's Laws- Lockhart Ταξινόμηση κατά ομάδα
Jackson Era
Jackson Era Βρες το ταίρι
Calculating Speed
Calculating Speed Κουίζ
από
Descripción física
Descripción física Τηλεπαιχνίδι
από
Atomic Structure Review
Atomic Structure Review Κουίζ
Figurative Language Match-Up
Figurative Language Match-Up Αντιστοίχιση
Seasons
Seasons Κουίζ
από
Ionic and Covalent Bonds
Ionic and Covalent Bonds Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Electric circuits
Electric circuits Διάγραμμα με πινέζες
από
Function vs. Not a Function
Function vs. Not a Function Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Label the Atom
Label the Atom Διάγραμμα με πινέζες
από
Days of the week
Days of the week Βρες το ταίρι
από
Negative and Positive Rate Practice
Negative and Positive Rate Practice Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Topic Wheel
Topic Wheel Τροχός της τύχης
από
Speed, Velocity, Acceleration
Speed, Velocity, Acceleration Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Progressive Era Review Game
Progressive Era Review Game Λαβύρινθος
από
Periodic Table Labels
Periodic Table Labels Διάγραμμα με πινέζες
Los Adjetivos Posesivos
Los Adjetivos Posesivos Τηλεπαιχνίδι
Decimal and Fraction Equivalents
Decimal and Fraction Equivalents Αντιστοίχιση
από
Faire conjugation
Faire conjugation Αντιστοίχιση
από
Plate Tectonics
Plate Tectonics Αντιστοίχιση
Stem-changing verbs
Stem-changing verbs Βρες το ταίρι
από
Important People of the American Revolution
Important People of the American Revolution Αντιστοίχιση
Civil War and Reconstruction
Civil War and Reconstruction Αντιστοίχιση
Which President? Early Republic Sort
Which President? Early Republic Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Bell Ringer 10/29
Bell Ringer 10/29 Διάγραμμα με πινέζες
Chores Matching Practice
Chores Matching Practice Βρες τα ζευγάρια
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;