Κοινότητα

Kindergarten Reading

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'k reading'

Letter Aa
Letter Aa Χτύπα το ποντίκι
από
Letter Ll
Letter Ll Χτύπα το ποντίκι
από
short vowel sounds
short vowel sounds Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Match Upper Case Letters Only
Match Upper Case Letters Only Τηλεπαιχνίδι
από
B/D
B/D Τροχός της τύχης
από
-op Word Family
-op Word Family Τροχός της τύχης
από
Short a and short i
Short a and short i Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sort The Colors!
Sort The Colors! Ταξινόμηση κατά ομάδα
-at Word Family Match
-at Word Family Match Αντιστοίχιση
Letter Sounds
Letter Sounds Τροχός της τύχης
από
L blend quiz
L blend quiz Κουίζ
-AT Word family
-AT Word family Τροχός της τύχης
από
Sort the short vowel word pictures.
Sort the short vowel word pictures. Ταξινόμηση κατά ομάδα
High Frequency Words #2
High Frequency Words #2 Τροχός της τύχης
short E
short E Τροχός της τύχης
από
-ab Word Family
-ab Word Family Τροχός της τύχης
από
Letter T
Letter T Χτύπα το ποντίκι
από
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Beginning Sounds
Beginning Sounds Τροχός της τύχης
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Welded Sounds
Welded Sounds Τροχός της τύχης
από
Short 'a' CVC Words
Short 'a' CVC Words Αντιστοίχιση
από
Rhyming
Rhyming Άνοιξε το κουτί
από
Letter Sounds
Letter Sounds Άνοιξε το κουτί
από
Short Vowel Sort
Short Vowel Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
-et Word Family
-et Word Family Τροχός της τύχης
από
Rhyming Words     -ock       -ip
Rhyming Words -ock -ip Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
sight word set 1
sight word set 1 Τυχαίες κάρτες
What's the Ending Sound?
What's the Ending Sound? Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sight Words - open the box and read the word.
Sight Words - open the box and read the word. Άνοιξε το κουτί
από
Z initial sound
Z initial sound Τροχός της τύχης
από
-ub Word Family
-ub Word Family Τροχός της τύχης
από
Letter Nn
Letter Nn Χτύπα το ποντίκι
από
Letter R r
Letter R r Χτύπα το ποντίκι
από
rhyming words
rhyming words Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Kindergarten Digraphs
Kindergarten Digraphs Τροχός της τύχης
από
Digraphs
Digraphs Τροχός της τύχης
από
blending cvc
blending cvc Κουίζ
από
short a
short a Τροχός της τύχης
από
CVC words/closed syllables with digraphs
CVC words/closed syllables with digraphs Τροχός της τύχης
από
groups /sh/ and /ch/
groups /sh/ and /ch/ Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
L Blends Word Wall
L Blends Word Wall Τροχός της τύχης
από
Sound Sort /s/ /d/ /g/
Sound Sort /s/ /d/ /g/ Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Match the rhyming words.
Match the rhyming words. Βρες τα ζευγάρια
Letter T
Letter T Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
/a/ sounds
/a/ sounds Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Letter Ii
Letter Ii Χτύπα το ποντίκι
από
Blending CVC Find the match
Blending CVC Find the match Βρες το ταίρι
από
L Blend Sort
L Blend Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Unit 1, Week 7
Unit 1, Week 7 Τροχός της τύχης
από
Ending Sounds
Ending Sounds Άνοιξε το κουτί
από
Character  -- who -- sentence starter
Character -- who -- sentence starter Τροχός της τύχης
από
-ut Word Family
-ut Word Family Τροχός της τύχης
από
Sort the key details with the main idea
Sort the key details with the main idea Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sort by number of syllables
Sort by number of syllables Ταξινόμηση κατά ομάδα
blending cv- cvc
blending cv- cvc Κουίζ
από
CVC words
CVC words Αναγραμματισμός
από
V initial sound
V initial sound Τυχαίες κάρτες
από
Put these words in order to make a sentence.
Put these words in order to make a sentence. Ξεμπέρδεμα
από
Sentence Writing
Sentence Writing Μαγνητικά γράμματα
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;