Κοινότητα

Reading

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'reading'

Book 3 rules
Book 3 rules Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
OO (book)
OO (book) Ποια λέξη λείπει;
από
final S blends
final S blends Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Short vowels
Short vowels Ταξινόμηση κατά ομάδα
Compound Words - Step 3.1 Wilson
Compound Words - Step 3.1 Wilson Αντιστοίχιση
από
Level 2 Lesson 5 phrases
Level 2 Lesson 5 phrases Τυχαίες κάρτες
από
B and D
B and D Χτύπα το ποντίκι
από
Ending Sounds
Ending Sounds Αντιστοίχιση
Closed or Not Closed
Closed or Not Closed Χτύπα το ποντίκι
από
-ar -or -er endings
-ar -or -er endings Ταξινόμηση κατά ομάδα
final blends
final blends Αναγραμματισμός
από
Compound Words
Compound Words Βρες το ταίρι
από
Ending Blends Find the Match
Ending Blends Find the Match Βρες το ταίρι
2.2 Sentences
2.2 Sentences Ποια λέξη λείπει;
από
Magic E a with short a
Magic E a with short a Τροχός της τύχης
από
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4
Identify words with 5 sounds Wilson step 2.4 Κατηγορίες
από
6.3  arrange syllables with 2 suffixes + prefix
6.3 arrange syllables with 2 suffixes + prefix Ξεμπέρδεμα
από
Phoneme Segmentation Pictures
Phoneme Segmentation Pictures Τροχός της τύχης
από
 3.1 c/ck/k practice
3.1 c/ck/k practice Κουίζ
από
C, CK, or K? (medial phoneme)
C, CK, or K? (medial phoneme) Ταξινόμηση κατά ομάδα
3.5 -all and Floss
3.5 -all and Floss Τυχαίες κάρτες
2 syllable sort  -  vc.cv,  v.ccv,  vcc.v
2 syllable sort - vc.cv, v.ccv, vcc.v Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
OG Group 1 Letters
OG Group 1 Letters Βρες το ταίρι
από
Barton 7.4 Pick the Real Word
Barton 7.4 Pick the Real Word Τηλεπαιχνίδι
Barton 3.6 Phrase Sort
Barton 3.6 Phrase Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
FIS (m,n,f,v,th, k, g,)
FIS (m,n,f,v,th, k, g,) Κουίζ
από
Wilson 3.1
Wilson 3.1 Αντιστοίχιση
από
Digraphs Sort ch/sh
Digraphs Sort ch/sh Ταξινόμηση κατά ομάδα
Multisyllable Words with Blends
Multisyllable Words with Blends Τροχός της τύχης
από
Barton 4.1 Syllable Sorting (nonsense words)
Barton 4.1 Syllable Sorting (nonsense words) Ταξινόμηση κατά ομάδα
Beginning LiPS Balloon Pop
Beginning LiPS Balloon Pop Μπαλόνια
Wilson Step 1 Concept Review
Wilson Step 1 Concept Review Μπαλόνια
2 syllable words with silent e
2 syllable words with silent e Τροχός της τύχης
από
Read the Word
Read the Word Τροχός της τύχης
από
Write - Right Match Up
Write - Right Match Up Αντιστοίχιση
2.3 and 2.4 HFW sentences
2.3 and 2.4 HFW sentences Αναγραμματισμός
από
Riddles
Riddles Κουίζ
από
VCCV rabbit vs reptile words
VCCV rabbit vs reptile words Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Blends and Units
Blends and Units Κουίζ
από
4.4 unjumble -ive suffix
4.4 unjumble -ive suffix Ξεμπέρδεμα
από
Closed Syllable Wilson 2.1
Closed Syllable Wilson 2.1 Τηλεπαιχνίδι
από
Spelling with Doubling Rule - Book 4 & 5
Spelling with Doubling Rule - Book 4 & 5 Κουίζ
2.5 Latin Bases -ct picture match
2.5 Latin Bases -ct picture match Βρες το ταίρι
από
/m/   &  /n/   sort
/m/ & /n/ sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
D  b/d/p/q recognition
D b/d/p/q recognition Χτύπα το ποντίκι
Beginning Sounds - Odd Man Out
Beginning Sounds - Odd Man Out Κουίζ
Inflections: -es, -ies, -s
Inflections: -es, -ies, -s Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
3.1 VCCV Two Syllable Word Matching
3.1 VCCV Two Syllable Word Matching Βρες το ταίρι
από
ai versus ay
ai versus ay Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
ee vs. ea sort
ee vs. ea sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
3.1 and 3.2 k, c, ck Hangman
3.1 and 3.2 k, c, ck Hangman Κρεμάλα
από
 Find CH!
Find CH! Χτύπα το ποντίκι
από
9.5 /ow/ ou ow
9.5 /ow/ ou ow Κουίζ
από
Wilson 5.2 Make a Real Word
Wilson 5.2 Make a Real Word Κουίζ
από
What is the Vowel Sound?
What is the Vowel Sound? Τηλεπαιχνίδι
Letter E
Letter E Κουίζ
από
Sonday lvl 14 qu sound
Sonday lvl 14 qu sound Βρες τα ζευγάρια
από
Closed(with units)/Magic e Syllable
Closed(with units)/Magic e Syllable Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Open Syllables
Open Syllables Χτύπα το ποντίκι
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;