Κοινότητα

spelling Reading Barton and

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'spelling reading barton and'

Barton 7.4 SW reading/spelling
Barton 7.4 SW reading/spelling Τροχός της τύχης
από
Barton 7.4 SW spelling
Barton 7.4 SW spelling Κουίζ
από
Barton 6.14 Prefix review
Barton 6.14 Prefix review Αντιστοίχιση
από
Barton 3.8 Units
Barton 3.8 Units Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 5.7 -tion vs. -sion
Barton 5.7 -tion vs. -sion Τηλεπαιχνίδι
από
Barton 3.10 regular contractions
Barton 3.10 regular contractions Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 3.10  weirdo contractions
Barton 3.10 weirdo contractions Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 9.7 Match Up
Barton 9.7 Match Up Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 3.10 Weirdo Contractions
Barton 3.10 Weirdo Contractions Τροχός της τύχης
από
Barton 6-12 matching c-le
Barton 6-12 matching c-le Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 7.3 -ance or -ence
Barton 7.3 -ance or -ence Κουίζ
από
Barton 6.14 IN or IM
Barton 6.14 IN or IM Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Barton Level 2.1 a,b,f,m,p,s,t
Barton Level 2.1 a,b,f,m,p,s,t Τροχός της τύχης
από
Barton 3.8 Sight Words Read/Spell
Barton 3.8 Sight Words Read/Spell Τροχός της τύχης
από
Barton 3.9 spell /ch/ at the end  quiz
Barton 3.9 spell /ch/ at the end quiz Κουίζ
από
3.7 Choose the correct spelling rule
3.7 Choose the correct spelling rule Κουίζ
από
3.6 choose the spelling for the /k/ sound
3.6 choose the spelling for the /k/ sound Τηλεπαιχνίδι
από
6.2 syllable division with silent-e
6.2 syllable division with silent-e Τηλεπαιχνίδι
από
3.4 BOOM  real and nonsense
3.4 BOOM real and nonsense Τυχαίες κάρτες
από
 3.9 /ch/ at the end rhyming matchup
3.9 /ch/ at the end rhyming matchup Αντιστοίχιση
από
3.9 Catch Lunch rhyming
3.9 Catch Lunch rhyming Βρες τα ζευγάρια
από
6.13 -cle, -kle, -ckle
6.13 -cle, -kle, -ckle Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
6.2 BOOM syllable division with silent e
6.2 BOOM syllable division with silent e Τυχαίες κάρτες
από
Barton 9.8 matching
Barton 9.8 matching Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 7.4 SW match
Barton 7.4 SW match Βρες τα ζευγάρια
από
 Barton 7.3 Vowel R-Silent E LAUGH (BOOM)
Barton 7.3 Vowel R-Silent E LAUGH (BOOM) Τυχαίες κάρτες
από
Barton 7.3 Vowel R-Silent E
Barton 7.3 Vowel R-Silent E Τροχός της τύχης
από
Barton 7.1-7.8  HFW  (Vowel R BOOM card)
Barton 7.1-7.8 HFW (Vowel R BOOM card) Τυχαίες κάρτες
από
9.3 Interrupting Cow
9.3 Interrupting Cow Τυχαίες κάρτες
από
Brton 1.5 Rhyming different pairs
Brton 1.5 Rhyming different pairs Βρες τα ζευγάρια
από
7.1-7.2  AR, OR, IR, ER, UR   "SLIME"
7.1-7.2 AR, OR, IR, ER, UR "SLIME" Τυχαίες κάρτες
από
9.2 matching
9.2 matching Βρες τα ζευγάρια
από
Barton 7.3 Unjumble phrases
Barton 7.3 Unjumble phrases Ξεμπέρδεμα
από
Book 9.5  reading wheel
Book 9.5 reading wheel Τροχός της τύχης
από
3.6 /s/ or /k/ real and nonsense
3.6 /s/ or /k/ real and nonsense Τροχός της τύχης
από
6.10 read /shun/ or /zhun/
6.10 read /shun/ or /zhun/ Τροχός της τύχης
από
 3.3 blends at both ends Boom
3.3 blends at both ends Boom Τυχαίες κάρτες
από
3.3 Read and Spell Sight Words
3.3 Read and Spell Sight Words Τροχός της τύχης
από
Barton 9.1 silent letter pairs rh, ps, ch, mn
Barton 9.1 silent letter pairs rh, ps, ch, mn Χτύπα το ποντίκι
από
Barton 9.9 set 2 scrambled words
Barton 9.9 set 2 scrambled words Αναγραμματισμός
από
Barton 9.3 i says ee at the end
Barton 9.3 i says ee at the end Χτύπα το ποντίκι
από
Barton 9 SW List 1 Spelling
Barton 9 SW List 1 Spelling Κρεμάλα
από
 7.4 HFW reading
7.4 HFW reading Κρυπτόλεξο
από
 7.1 Lesson 1 HFW spelling word search
7.1 Lesson 1 HFW spelling word search Κρυπτόλεξο
από
Barton 3.6 Watch Out Vowels
Barton 3.6 Watch Out Vowels Τηλεπαιχνίδι
Barton 7.5 sort ar and or accented/unaccented sounds
Barton 7.5 sort ar and or accented/unaccented sounds Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Barton Level 9.1 matchup sight words
Barton Level 9.1 matchup sight words Βρες το ταίρι
από
Step 9.1 silent letter pairs Interrupting Cow
Step 9.1 silent letter pairs Interrupting Cow Τυχαίες κάρτες
από
Barton 9.6 French Guy BOOM! reading
Barton 9.6 French Guy BOOM! reading Τυχαίες κάρτες
από
9.4
9.4 Τροχός της τύχης
από
Barton 4.5 Happy Rule
Barton 4.5 Happy Rule Χτύπα το ποντίκι
από
Barton Level 3.5 Unit "all"
Barton Level 3.5 Unit "all" Τροχός της τύχης
από
Barton Level 9.1 Sight Words word search
Barton Level 9.1 Sight Words word search Κρυπτόλεξο
από
7.1 Lesson 1 HFW reading
7.1 Lesson 1 HFW reading Βρες τα ζευγάρια
από
Barton Level 9.5 Sightword match
Barton Level 9.5 Sightword match Βρες το ταίρι
από
Barton 4.14 Hangman vowel teams ee, ai, oa
Barton 4.14 Hangman vowel teams ee, ai, oa Κρεμάλα
από
Barton Level 3: Words that end in "pt" or "ct"
Barton Level 3: Words that end in "pt" or "ct" Τυχαίες κάρτες
από
Book 9.9 scrambled words set 1
Book 9.9 scrambled words set 1 Αναγραμματισμός
από
Barton Book 9.5 Sightword Wordsearch
Barton Book 9.5 Sightword Wordsearch Κρυπτόλεξο
από
5 sight word search
5 sight word search Κρυπτόλεξο
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;