Κοινότητα

University English Jobs

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'university english jobs'

COVER LETTER PUZZLE
COVER LETTER PUZZLE Ταίριασμα
JOBS
JOBS Ταξινόμηση κατά ομάδα
JOB INTERVIEWS
JOB INTERVIEWS Αντιστοίχιση
Jobs
Jobs Σωστό ή Λάθος
από
JOB INTERVIEW
JOB INTERVIEW Άνοιξε το κουτί
από
JOBS
JOBS Αντιστοίχιση
από
Jobs
Jobs Ταξινόμηση κατά ομάδα
Possessive Adjectives & Personal Pronouns
Possessive Adjectives & Personal Pronouns Τηλεπαιχνίδι
WOULD YOU RATHER
WOULD YOU RATHER Κουίζ
Personality Adjectives
Personality Adjectives Αντιστοίχιση
Will Sentences
Will Sentences Ξεμπέρδεμα
VERB TO BE QUESTIONS
VERB TO BE QUESTIONS Ξεμπέρδεμα
Adjectives
Adjectives Αντιστοίχιση
Simple past
Simple past Άνοιξε το κουτί
από
What time is it?
What time is it? Αεροπλάνο
Stuttering Questions
Stuttering Questions Τυχαίες κάρτες
από
Third Person - Simple Present
Third Person - Simple Present Χτύπα το ποντίκι
Jobs and occupations - Level 1
Jobs and occupations - Level 1 Ποια λέξη λείπει;
από
A / AN
A / AN Ταξινόμηση κατά ομάδα
Adverbs and Adjectives
Adverbs and Adjectives Βρες τα ζευγάρια
Subject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement Κουίζ
από
Conjunctions
Conjunctions Κουίζ
Fluency Strategies
Fluency Strategies Άνοιξε το κουτί
από
Jobs
Jobs Ξεμπέρδεμα
από
FAMILY MEMBERS
FAMILY MEMBERS Κρεμάλα
Hello and goodbye
Hello and goodbye Ποια λέξη λείπει;
Simple Present Verbs
Simple Present Verbs Βρες τα ζευγάρια
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT Ταξινόμηση κατά ομάδα
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS Σταυρόλεξο
Verb to be
Verb to be Ποια λέξη λείπει;
English Verbs
English Verbs Χτύπα το ποντίκι
Adjectives and nouns
Adjectives and nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
Phrasal Verbs
Phrasal Verbs Αντιστοίχιση
Level V ACTIVE AND PASSIVE VOICE - Weeks 9-10
Level V ACTIVE AND PASSIVE VOICE - Weeks 9-10 Κουίζ
από
Prepositions of time
Prepositions of time Τροχός της τύχης
από
Jobs
Jobs Άνοιξε το κουτί
από
Speak out jobs
Speak out jobs Βρες το ταίρι
So + adjective + that
So + adjective + that Ξεμπέρδεμα
από
Phonological Awareness Skills Progression
Phonological Awareness Skills Progression Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Verb to be /questions
Verb to be /questions Τυχαίες κάρτες
από
English Verbs 2
English Verbs 2 Βρες το ταίρι
Reported Speech
Reported Speech Τροχός της τύχης
IELTS WT2_Vocabulary_inQuestions
IELTS WT2_Vocabulary_inQuestions Αντιστοίχιση
από
COMPARATIVES
COMPARATIVES Ποια λέξη λείπει;
 Present  Perfect or Simple Past
Present Perfect or Simple Past Κουίζ
Hello and good-bye
Hello and good-bye Ταξινόμηση κατά ομάδα
Places in town
Places in town Κουίζ
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect vs Past Simple Ταξινόμηση κατά ομάδα
COMPARATIVES
COMPARATIVES Κουίζ
Separable Phrasal Verbs
Separable Phrasal Verbs Κουίζ
Verb to be contractions
Verb to be contractions Αντιστοίχιση
από
SEPARABLE PHRASAL VERBS
SEPARABLE PHRASAL VERBS Κουίζ
Clothing vocabulary
Clothing vocabulary Αντιστοίχιση
Both / either / neither
Both / either / neither Κουίζ
CAREERS
CAREERS Βρες το ταίρι
CL5_compartives of adverbs and adjectives
CL5_compartives of adverbs and adjectives Ποια λέξη λείπει;
από
Syllable Count
Syllable Count Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Real news or fake news?
Real news or fake news? Άνοιξε το κουτί
από
Superlative / Comparative Practice
Superlative / Comparative Practice Κουίζ
από
Prepositions
Prepositions Αντιστοίχιση
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;