Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

1 osztály redő

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για '1 osztály redő'

Hónapok sorrendje 1. osztály
Hónapok sorrendje 1. osztály Βάζω στη σειρά
1.O χάρτης
1.O χάρτης Κουίζ
από
számok bontása 1.osztály
számok bontása 1.osztály Ταξινόμηση κατά ομάδα
Αντίγραφο του 01.O χάρτης
Αντίγραφο του 01.O χάρτης Σταυρόλεξο
από
Copy of 01.O χάρτης
Copy of 01.O χάρτης Κουίζ
από
2.Τα είδη χαρτών
2.Τα είδη χαρτών Κουίζ
από
Copy of 01.O χάρτης
Copy of 01.O χάρτης Κουίζ
από
olvasás 1.osztály v-ig
olvasás 1.osztály v-ig Άνοιξε το κουτί
από
Párosító 1.osztály
Párosító 1.osztály Βρες το ταίρι
από
Labdás játékok
Labdás játékok Τροχός της τύχης
από
Olvasás 1.osztály
Olvasás 1.osztály Αντιστοίχιση
Melyik hangot hallod a szó elején?
Melyik hangot hallod a szó elején? Κουίζ
από
Kalányos Melinda-1.osztály
Kalányos Melinda-1.osztály Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Április 1.
Április 1. Τροχός της τύχης
olvasás 1.osztály ly-ig
olvasás 1.osztály ly-ig Άνοιξε το κουτί
Idő mérése - Óra
Idő mérése - Óra Αντιστοίχιση
5-ös számkör, pótlások. 1.osztály
5-ös számkör, pótlások. 1.osztály Μπαλόνια
matematika 1.osztály
matematika 1.osztály Μπαλόνια
labirintus 1.osztály matematika
labirintus 1.osztály matematika Λαβύρινθος
από
Olvasás 1.osztály
Olvasás 1.osztály Άνοιξε το κουτί
από
Anagramma 1.osztály
Anagramma 1.osztály Αναγραμματισμός
από
Irányok 1.osztály
Irányok 1.osztály Τροχός της τύχης
Hány állatot látsz a képen?
Hány állatot látsz a képen? Κουίζ
από
Baromfi kvíz 1.osztály
Baromfi kvíz 1.osztály Τηλεπαιχνίδι
από
Értő olvasás gyakorlása 1.osztály
Értő olvasás gyakorlása 1.osztály Αεροπλάνο
Összeadásos pótlás 1.osztály
Összeadásos pótlás 1.osztály Τηλεπαιχνίδι
Virágok 1.osztály környezet
Virágok 1.osztály környezet Βρες το ταίρι
Páros és páratlan számok 20-as számkörben
Páros és páratlan számok 20-as számkörben Χτύπα το ποντίκι
Számok betűkkel 1.osztály
Számok betűkkel 1.osztály Αντιστοίχιση
από
Téri tájékozódás 1.
Téri tájékozódás 1. Τροχός της τύχης
από
Szó-kép kereső 1.o. f után
Szó-kép kereső 1.o. f után Βρες το ταίρι
Üsd a magánhangzókat! - 1.o.
Üsd a magánhangzókat! - 1.o. Χτύπα το ποντίκι
Gyalogos közlekedés 1.osztály
Gyalogos közlekedés 1.osztály Κουίζ
από
NUMBERS 1-10
NUMBERS 1-10 Αντιστοίχιση
από
Műveletek 5-ös számkörben, 1.osztály
Műveletek 5-ös számkörben, 1.osztály Χτύπα το ποντίκι
10 szót rejtettem el. Keresd meg! Írás 1.osztály
10 szót rejtettem el. Keresd meg! Írás 1.osztály Κρυπτόλεξο
από
Műveletek 20-as számkörben
Műveletek 20-as számkörben Ταξινόμηση κατά ομάδα
Olvasás a, m, i, l
Olvasás a, m, i, l Άνοιξε το κουτί
από
i-í hangdifferenciálás
i-í hangdifferenciálás Χτύπα το ποντίκι
από
Emlékezet fejlesztése
Emlékezet fejlesztése Ταινία
sz betűs szavak 1. osztály
sz betűs szavak 1. osztály Αναγραμματισμός
από
Milyen betűvel kezdődik a kép neve?
Milyen betűvel kezdődik a kép neve? Κουίζ
Melyik szó nem azonos hanggal kezdődik?
Melyik szó nem azonos hanggal kezdődik? Κουίζ
Hányat tapsoltál?
Hányat tapsoltál? Αντιστοίχιση
Összeadás 10-es átlépéssel
Összeadás 10-es átlépéssel Βρες το ταίρι