Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
fantasy - genre of Tolkien's books , South Africa - Tolkien's homeland, Hobbit - the book about Bilbo Baggins , Gandalf - the wizard, trilogy - The Lord of the Rings consists of three books, so it is a ..., homeschooled - He was taught all school subjects by his mum. He was ..., Boromir - One of 9 members of the Fellowship of the Ring who died trying to take the One Ring from Frodo, Saruman - the evil wizard, Gollum - owns the One Ring before Bilbo takes it, Middle-earth - fictional setting in Tolkien's works,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά