1) Τα Ιεροσόλυμα είναι μια πόλη η οποία αποτελεί ζωτικής θρησκευτικής σημασίας για τους χριστιανούς. a) Σωστό b) Λάθος 2) Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Β΄, ο Κομνηνός ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης για τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στους αγίους τόπους. a) Σωστό b) Λάθος 3) Ο Πάπας δε δέχτηκε την πρόταση του Αλέξιου Α΄, Κομνηνού. a) Σωστό b) Λάθος 4) Οι άρχοντες των κρατών της Δύσης αντί να βοηθήσουν τους Βυζαντινούς οργάνωσαν τέσσερις σταυροφορίες. a) Σωστό b) Λάθος 5) Η τέταρτη σταυροφορία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο. a) Σωστό b) Λάθος 6) Το αρχικό σχέδιο στη Δ΄ σταυροφορία ήταν οι σταυροφόροι να κινηθούν προς την Αίγυπτο.  a) Σωστό  b) Λάθος 7) Ο Αλέξιος Άγγελος, πρώην αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ζήτησε βοήθεια από τους Βένετους επί πληρωμή, με στόχο την κατάληψή της από τους Βένετους και τον εκθρονισμό του τότε αυτοκράτορα. .  a) Σωστό  b) Λάθος 8) Επί δέκα ημέρες οι σταυροφόροι λεηλάτησαν και κατακρεούργησαν την Κωνσταντινούπολη. a) Σωστό b) Λάθος

Μάθημα 30α - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;