2 + 2 - 4, 1 + 2 - 3, 1 + 3 - 4, 1 + 1 - 2, 3 + 3 - 6, 4 + 4 - 8, 5 + 5 - 10, 2 + 3 - 5,

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;