Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Που είναι τα ουσιαστικά; a) βιβλίο b) μένω c) μολύβι d) παίζω e) τετράδιο f) ζητώ 2) Που είναι τα ουσιαστικά; a) Δευτέρα b) όμορφος c) μαύρη d) χέρι e) ποτήρι f) εργατικός 3) Που είναι τα ουσιαστικά; a) μαγειρεύω b) παίζω c) δασκάλα d) μαθητής e) ποτήρι f) τραγουδώ

Ψάχνω τα ουσιαστικά

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Alexkan89 Γραμματική

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής - Ελλάδα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά