1) Ο χρόνος που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να διανύσει την απόσταση Αθήνας - Πάτρας είναι σταθερό πόσο. a) Σωστό b) Λάθος 2) Σε έναν διαγωνισμό οι πέντε νικητές πήραν από 2400 ευρώ. Αν οι νικητές ήταν οχτώ, πόσα ευρώ Θα έπαιρνε ο καθένας; a) 2.000 € b) 19.200 € c) 1.500 € d) 6.000 € 3) Σε μία κατασκήνωση φιλοξενούνται 48 παιδιά. Τα καθημερινά έξοδα για τη διατροφή τους είναι 216 €. Αν έρθουν 12 παιδιά ακόμη, πόσα θα είναι τα έξοδα διατροφής όλων των παιδιών; a) 172 € b) 270 € c) 300 € d) 320 € 4) Σε ένα σχολικό τμήμα ο λόγος των κοριτσιών προς τα αγόρια είναι 4 προς 3. Αν τα κορίτσια είναι 16, τα αγόρια είναι: a) 9 b) 10 c) 12 d) 14 5) Ο Γιώργος χρησιμοποίησε τα σταυρωτά γινόμενα και έφτιαξε μία αναλογία με τέσσερις αριθμούς. Οι τρεις από αυτούς ήταν οι αριθμοί (4) - (6) - (1.5). Ποιος ήταν ο τέταρτος αριθμός; a) 1 b) 0 c) 10 d) 3 6) Από 100 κιλά ελιές παίρνουμε 25 κιλά λάδι. Πόσα κιλά λάδι θα πάρει ένας ελαιοπαραγωγός που έχει 50 σακιά, αν το καθένα περιέχει 45 κιλά ελιές; a) 562,5 κιλά b) 8 κιλά c) 415,5 κιλά d) 625,5 κιλά 7) Όταν τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών δύο ποσών είναι ίσα, τα ποσά είναι αντίστροφα. a) Σωστό b) Λάθος

Στ - Κριτήριο Αξιολόγησης - Λόγοι, Αναλογίες, Ανάλογα και Αντίστροφα ποσά.

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;