1) Τι μέρος της πίτσας δεν έχει υλικά; a) ένα έκτο b) πέντε έκτα c) πέντε πρώτα 2) Πόσα κομμάτια έχει όλη η πίτσα; a) δύο b) τέσσερα 3) Ποιο κλάσμα μας δείχνει η εικόνα; a) δύο τρίτα b) τρία δεύτερα c) τρία πέμπτα 4) Ποιο κλάσμα μας φανερώνει η πίτσα; a)   b)   c) 5) Ποιο μέρος της πίτσας έχει υλικά; a) b) c)

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;