1) ξίδι a) οξύ b) βάση 2) απορρυπαντικό a) οξύ b) βάση 3) χυμός λεμονιού a) οξύ b) βάση 4) αμμωνία a) οξύ b) βάση 5) χυμός πορτοκαλιού a) οξύ b) βάση

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;