ΚΛΑΣΜΑΤΑ: 20/4, 3/6, 25/40, 9/8, 713/15, ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ: 43/10, 6/100, 82/1000, 7/10, 149/100,

ΚΛΑΣΜΑΤΑ VS ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;