Σωστό: Στα νότια του Ιινίου Πελάγους βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου., Το Ιόνιο Πέλαγος φτάνει μέχρι τις ακτές της Νότιας Ιταλίας, Λάθος: Το Αιγαίο Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της Ελλάδας και της Ιταλίας., Το Καρπάθιο Πέλαγος βρέχει το νησί Κέρκυρα, Στα βόρεια του Ιονίου Πελάγους βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου.,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;