1) Η προεπιλεγμένη μορφή με την οποία ξεκινάει το πρόγραμμα είναι ... a) b) c) 2) Η πρώτη εντολή που συνήθως ξεκινάω το πρόγραμμα είναι ... a) b) c) 3) Αν θέλω το πρόγραμμα μου να χρησιμοποιεί το πλήκτρο διάστημα ποιά εντολή θα χρησιμοποιήσω ; a) b) c) 4) Οι εντολές κίνησης έχουν χρώμα ... a) b) c) 5) Οι εντολές με τελεστές (πράξεις και άλλα) έχουν χρώμα ... a) b) c) 6) Οι εντολές που δημιουργώ μεταβλητές έχουν χρώμα ... a) b) c) 7) Εαν θέλω να υπολογίσω το γινόμενο 2 αριθμών θα χρησιμοποιήσω ... a) b) c) 8) Οι εντολές που απεικονίζουν κείμενο στην οθόνη έχουν χρώμα a) b) c) 9) Οι εντολές που ζητούν απο το χρήστη να εισάγει χαρακτήρες στην οθόνη είναι στο μενού a) Όψεις b) Αισθητήρες c) Τελεστές 10) Η εντολή που καταγράφει την απάντηση του χρήστη είναι ... a) b) c) 11) Οι διαφορετικές παραλλαγές που μπορεί να πάρει μια μορφή ονομάζονται ... a) ενδυμασίες b) φορεσιές c) κουστούμια 12) Η εντολή a) θα μετακινήσει το χαρακτήρα 90 βήματα b) θα δείξει προς τα πάνω c) θα δείξει και θα κινήσει το χαρακτήρα προς τα πάνω 13) Πόσα ΣΥΝΟΛΙΚΑ βήματα μπορεί να κινηθεί ο χαρακτήρας στον οριζόντιο άξονα Χ a) b) c) 14) Πόσα ΣΥΝΟΛΙΚΑ βήματα μπορεί να κινηθεί ο χαρακτήρας στον κατακόρυφο άξονα Υ a) b) c) 15) Πόσες ΣΥΝΟΛΙΚΑ μοίρες μπορεί να στρίψει ο χαρακτήρας ; a) b) c) 16) Με την εντολή για πάντα ... a) το πρόγραμμα θα δουλεύει για πάντα b) το πρόγραμμα θα σταματήσει μετά απο 15 φορές c) το πρόγραμμα θα κινήσει το χαρακτήρα για 15 βήματα και θα σταματήσει 17) Σύμφωνα με το πρόγραμμα πότε μια διαίρεση είναι αόριστη; a) Όταν και οι 2 αριθμοί είναι 0 b) Όταν ο διαιρετέος είναι 0 c) Όταν ο διαιρέτης είναι 0 18) Σύμφωνα με το πρόγραμμα πότε μια διαίρεση είναι αδύνατη; a) Όταν και οι 2 αριθμοί είναι 0 b) Όταν ο διαιρετέος είναι 0 c) Όταν ο διαιρέτης είναι 0 19) Η φράση "Εάν είναι Σαββατοκύριακο δεν έχω σχολείο" μεταφράζεται σε Scratch με τη δομή ελέγχου a) b) c) 20) Η φράση "Εάν είναι καθημερινή έχω σχολείο, αλλιώς δεν έχω" μεταφράζεται σε Scratch με τη δομή ελέγχου a) b) c)

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;