1) Το σπίτι του Άγγελου φαινόταν από μακριά. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Αόριστος b) Παρατατικός c) Παρακείμενος 2) Όπως φαίνεται, θα παρουσιάσουν το νέο αυτοκίνητο αύριο. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Ενεστώτας - Μέλλοντας Συνοπτικός b) Ενεστώτας - Μέλλοντας Εξακολουθητικός c) Ενεστώτας - Μέλλοντας Συντελεσμένος 3) Ο Κωσταντίνος είπε ότι παίζει με τον Τσόκο κάθε μέρα. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Παρατατικός - Ενεστώτας b) Αόριστος - Παρατατικός c) Αόριστος - Ενεστώτας 4) Η Μαρία θα γράψει τις ασκήσεις στον υπολογιστή. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Μέλλοντας Συνοπτικός b) Μέλλοντας Εξακολουθητικός c) Υπερσυντέλικος 5) Η Μαριάννα είχε πάει στη θάλασσα. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Ενεστώτας b) Υπερσυντέλικος c) Παρακείμενος 6) Η Ευαγγελία έδωσε στην κυρία τη φωτοτυπία. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Παρατατικός b) Ενεστώτας c) Αόριστος 7) Η Αναστασία θα διαβάζει όλη μέρα και μέχρι το βράδυ θα έχει τελειώσει. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Μ. Εξακολουθητικός - Μ. Συντελεσμένος b) Μ,Συνοπτικός - Μ.Εξακολουθητικός c) Μ.Συντελεσμένος - Μ. Εξακολουθητικός 8) Η Ιωάννα θα μάθει τι είχε συμβεί. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Μ.Εξακολουθητικός-Παρακείμενος b) Μ.Συνοπτικός - Υπερσυντέλικος c) Μ.Συνοπτικός-Παρακείμενος 9) Η Σωτηρία ερχόταν κάθε βράδυ και έπαιρνε φαγητό. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Παρατατικός - Αόριστος b) Αόριστος - Παρατατικός c) Παρατατικός - Παρατατικός 10) Η Μικαέλα γυμνάζεται με τη Σωτηρία το απόγευμα. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Ενεστώτας b) Παρατατικός c) Αόριστος 11) Η Χαρά και η Μπέλα είπαν ότι θα κρατήσουν το σκυλί της κυρίας. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Αόριστος - Μ.ξακολουθητικός b) Παρατατικός - Μ.Συνοπτικός c) Αόριστος - Μ.Συνοπτικός 12) Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης θα παίξουν fortnite. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Μ.Εξακολουθητικός b) Μ.Συντελσμένος c) Μ.Συνοπτικός 13) Ο Αχιλλέας έπαιζε με τον Μάρκο μέχρι που είχε νυχτώσει. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Παρατατικός - Υπερσυντέλικος b) Παρατατικός - Παρακείμενος c) Αόριστος - Υπερσυντέλικος 14) Ο Δημοσθένης στις 5 το απόγευμα θα έχει φύγει. Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Μ.Εξακολουθητικός b) Μ. Συντελεσμένος c) Μ.Συνοπτικός 15) Ο Δανιήλ δεν πήγε διακοπές πέρυσι, αλλά φέτος θα λείψει ένα μήνα. Οι χρόνοι των ρημάτων είναι: a) Αόριστος - Μ.Συνοπτικός b) Αόριστος - Μ.Συντελεσμένος c) Παρατατικός - Μ.Συνοπτικός 16) Σύντομα όλοι θα συναντηθούμε στο σχολείο πιο δυνατοί από ποτέ! Ο χρόνος του ρήματος είναι: a) Μ.Εξακολουθητικός b) Μ.Συντελεσμένος c) Μ.Συνοπτικός

Χρόνοι ρημάτων

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;