1) γράφω a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 2) θα βάφετε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 3) μάθαινες a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 4) μπήκαμε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 5) θα δανειστώ a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 6) θα σκέφτονται a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 7) θα επιστρέψουμε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 8) διαβάζετε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 9) σκάλιζε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 10) θα αγοράσουν a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 11) έλυσε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 12) θα τρέχω a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 13) έπλεναν a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 14) χτενίστηκαν a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας 15) πίνουν a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος d) εξακολουθητικός μέλλοντας e) συνοπτικός μέλλοντας

ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;