1) Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα οχήματα a) b) 2) Σταματάμε υποχρεωτικά την πορεία a) b) 3) Προσοχή διάφοροι κίνδυνοι a) b) 4) Υποχρεωτική πορεία αριστερά a) b) 5) Προσοχή εκτελούνται έργα a) b) 6) Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτοκίνητα και μηχανάκια a) b) 7) Προσοχή επικίνδυνη στροφή δεξιά a) b) 8) Προσοχή στενεύει ο δρόμος a) b) 9) Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση a) b) 10) Προσοχή αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση a) b) 11) Δρόμος μόνο για πεζούς a) b) 12) Προσοχή κίνδυνος από συχνή διέλευση παιδιών a) b) 13) Δρόμος με προτεραιότητα a) b) 14) Πάρκινγκ για ανάπηρους a) b) 15) Αδιέξοδος δρόμος a) b) 16) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας a) b) 17) Νοσοκομείο a) b) 18) Χώρος στάθμευσης (πάρκινγκ) a) b) 19) Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή (κυκλική πορεία) a) b) 20) Μονόδρομος a) b)

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;