1) What is 3X4? a) 12 b) 10 c) 8 2) What is 4X4? a) 10 b) 20 c) 16 3) What is 2X9= a) 6 b) 24 c) 18 4) What is 7X4= a) 12 b) 28 c) 16 5) What is 3X8= a) 24 b) 30 c) 12 6) What is 3X6? a) 20 b) 18 c) 24 7) What is 3x10 a) 30 b) 32 c) 40 8) What is 4x8 a) 34 b) 32 c) 50

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;