1) Ξίδι a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 2) Αμμωνία a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 3) Σαπούνια a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 4) Χλωριούχο νάτριο a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 5) Νιτρικό οξύ a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 6) Καυστικό κάλιο a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 7) Ανθρακικό ασβέστιο a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα 8) Καθαριστικά τουαλέτας a) Οξέα b) Βάσεις c) Άλατα

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;