1) Τα οξέα είναι χημικές ενώσεις.  a) Σωστό b) Λάθος 2) Οι βάσεις έχουν ξινή γεύση.  a) Σωστό b) Λάθος 3) Τα οξέα και οι βάσεις χρησιμοποιούνται καθημερινά στη ζωή μας.  a) Σωστό b) Λάθος 4) Τα οξέα διαπιστώνονται με τη γεύση.   a) Σωστό b) Λάθος 5) Ο δείκτης είναι κόκκινος με τις βάσεις.  a) Σωστό b) Λάθος 6) Ο δείκτης είναι πράσινος με τα οξέα.  a) Σωστό b) Λάθος 7) Δείκτες  ονομάζονται ορισμένες ουσίες που αλλάζουν χρώμα, όταν έρθουν σε επαφή με οξέα ή βάσεις ή με ουσίες που περιέχουν οξέα ή βάσεις. a) Σωστό b) Λάθος 8) Όταν ρίξουμε μέσα στο δείκτη λεμόνι, το χρώμα του γίνεται...  a) κόκκινο b) πράσινο  9) Όταν ρίξουμε μέσα στο δείκτη αμμωνία, το χρώμα του γίνεται... a) κόκκινο b) πράσινο 10) Όταν η χημική αντίδραση γίνεται μεταξύ ενός οξέος και μίας βάσης ονομάζεται εξουδετέρωση. a) Σωστό b) Λάθος

Οξέα- Βάσεις

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;