10/6, 11/8, 11/7, 5/3, 12/7, 9/6, 17/9, 7/5,

Μετατρέπω το μικτό κλάσμα σε απλό κλάσμα

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;