ΕΠΙΘΕΤΑ: όμορφος, γεμάτος, καθαρός, γρήγορος, νόστιμος, ψηλός, κοντός, ξύλινος, τεμπέλης, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ: γιαγιά, κιθάρα, δρόμος, γιατρός, δάσκαλος, πίνακας, τρένο, χειμώνας, θυμός, ΡΗΜΑΤΑ: τεμπελιάζω, έρχομαι, μετακομίζω, φυτρώνω, τρέχω, βάφω, αγκαλιάζω, σκέφτομαι, εργάζομαι,

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ, ΕΠΙΘΕΤΟ Ή ΡΗΜΑ;

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;