0,02, 7,09, 0,69, 12,3, 0,123, 6,6, 0,76, 0,15, 0,54, 22,3, 0,45, 0,07, 0,087, 87,6, 0,765, 20,3, 99,8, 0,88, 0,4, 35,5, 0,022.

Μετατρέπω το δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;