23/100 - 0,23, 567/10 - 56,7, 29/10 - 2,9, 7.081/1.000 - 7,081, 15/10 - 1,5, 2.269/10 - 226,9, 124/10 - 12,4, 9/100 - 0,09, 943/100 - 9,43, 809/1.000 - 0,809, 2467/10 - 246,7, 893/100 - 8,93, 137/100 - 1,37, 6.508/100 - 65,08, 334/10 - 33,4, 1/1.000 - 0,001, 6/1.000 - 0,006, 441/10 - 44,1, 22/10 - 2,2, 278/100 - 2,78, 4.870/100 - 48,70, 144/100 - 1,44,

μετατρέπω τον δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;