1) Τα οξέα και οι βάσεις είναι κατηγορίες χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινή ζωή. a) Σωστό b) Λάθος 2) Τα οξέα διαλύουν τα άλατα. a) Σωστό b) Λάθος 3) Για να καταπολεμήσω το δηλητήριο της μέλισσας και της σφήκας χρησιμοποιώ την ίδια ουσία. a) Σωστό b) Λάθος 4) Ονομάζεται η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται, όταν αναμειγνύεται οξύ με βάση. a) Άλας b) Εξουδετέρωση c) Ακύρωση d) Χημεία 5) Όλοι οι δείκτες συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν έρθουν σε επαφή με οξέα ή βάσεις. a) Σωστό b) Λάθος 6) Τα απορρυπαντικά , τα σαπούνια και τα καθαριστικά για το φούρνο περιέχουν οξέα. a) Λάθος b) Σωστό 7) Ονομάζονται οι ουσίες που αλλάζουν χρώμα, όταν έρθουν σε επαφή με οξέα ή βάσεις. a) Χρωματιστές b) Άλατα c) Δείκτες d) Ουδέτερα 8) Άλατα ονομάζονται οι ουσίες που παράγονται κατά την εξουδετέρωση: a) Οξέων με οξέα b) Οξέων με βάσεις c) Βάσεων με βάσεις d) Οξέων με ουδέτερα e) Βάσεων με ουδέτερα 9) Οι διάφορες ουσίες χωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα τις ιδιότητές τους. a) Σωστό b) Λάθος 10) Κατά την εξουδετέρωση δημιουργούνται νέες χημικές ουσίες, τα άλατα. a) Λάθος b) Σωστό 11) Το νερό με απορρυπαντικό είναι βάση. a) Σωστό b) Λάθος 12) Η μαγειρική σόδα είναι οξύ. a) Σωστό b) Λάθος 13) Οι βάσεις διαλύουν τα λίπη. a) Σωστό b) Λάθος 14) Τα καθαριστικά υγρά που διαλύουν τα άλατα, περιέχουν βάσεις. a) Σωστό b) Λάθος 15) Το ζουμί απο λάχανο είναι: a) Βάση b) Οξύ c) Δείκτης d) Άλας 16) Η αμμωνία είναι βάση. a) Σωστό b) Λάθος 17) Το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει βάση. a) Σωστό b) Λάθος 18) Το δηλητήριο της σφήκας περιέχει βάση. a) Σωστό b) Λάθος 19) Για να καταπολεμήσουμε το δηλητήριο της μέλισσας χρησιμοποιούμε ουσίες με βάση. a) Σωστό b) Λάθος 20) Για να καταπολεμήσουμε το δηλητήριο της σφήκας χρησιμοποιούμε ουσίες με οξύ. a) Σωστό b) Λάθος 21) Τα αντιόξινα φάρμακα που παίρνουμε για το στομάχι μας περιέχουν ουσία με: a) Οξύ b) Βάση c) Άλατα d) Δείκτη 22) Τα οξέα διαλύουν τα άλατα και οι βάσεις τα λίπη. a) Σωστό b) Λάθος 23) Τα οξέα διαλύουν τα λίπη και οι βάσεις τα άλατα. a) Σωστό b) Λάθος 24) Η όξινη βροχή δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάρμαρα. a) Σωστό b) Λάθος 25) Στο Γενικό Χημείο του κράτους ελέγχονται όλα τα προϊόντα. a) Σωστά b) Λάθος 26) Στο Γενικό Χημείο του κράτους ελέγχεται ο αέρας που αναπνέουμε. a) Σωστό b) Λάθος 27) Το μάρμαρο ανήκει: a) Στα οξέα b) Στις Βάσεις c) Στα άλατα d) Στους δείκτες 28) Η κιμωλία ανήκει: a) Στα οξέα b) Στις Βάσεις c) Στα άλατα d) Στους δείκτες 29) Η οδοντόκρεμα περιέχει: a) Οξύ b) Βάση c) Άλατα d) Δείκτες 30) Όταν το νερό έχει πολλά άλατα το ονομάζουμε: a) Απαλό b) Δύσκολο c) Σκληρό d) Μαλακό e) Κακό f) Καλό

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;