1) τρομάζετε a) αόριστος  b) ενεστώτας c) παρατατικός  2) καταλήξαμε a)  αόριστος b) ενεστώτας c) παρατατικός 3) είχε αντιμετωπίσει a) ενεστώτας b) παρακείμενος c) υπερσυντέλικος 4) έχουν ανασάνει a) παρακείμενος b) αόριστος c) υπερσυντέλικος 5) απορροφούσε a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος 6) θα έχω καθαρίσει a) παρακείμενος b) συντελεσμένος μέλλοντας c) εξακολουθητικός μέλλοντας 7) θα καταστρέψω a) συντελεσμένος μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) εξακολουθητικός μέλλοντας 8) θα εμφανίζεστε a) συντελεσμένος μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) εξακολουθητικός μέλλοντας 9) τραγουδούσαμε a) ενεστώτας b) αόριστος c) παρατατικός 10) πετάχτηκα a) ενεστώτας b) αόριστος c) παρατατικός 11) θα έχω ξεκινήσει a) εξακολουθητικός μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) συντελεσμένος μέλλοντας 12) φτάνεις a) ενεστώτας b) αόριστος c) παρατατικός 13) θα στήνετε a) εξακολουθητικός μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) συντελεσμένος μέλλοντας 14) επισκεπτόμουν a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος 15) θα δημιουργήσουμε  a) εξακολουθητικός μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) συντελεσμένος μέλλοντας 16) θα διορθώνουμε a) εξακολουθητικός μέλλοντας b) στιγμιαίος μέλλοντας c) συντελεσμένος μέλλοντας 17) είχαμε βάλει a) αόριστος b) υπερσυντέλικος c) παρακείμενος 18) έχουμε περιγράψει a) αόριστος b) υπερσυντέλικος c) παρακείμενος

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;