10 - 10 + 0 =, 17 - 5 + 12 =, 3 - 1 + 2 =, 1 - 1 + 0 =, 14 - 6 + 8 =, 12 - 4 + 8 =, 6 - 3 + 3 =, 7 - 7 + 0 =, 9 - 9 + 0 =, 5 - 5 + 0 =,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;