να φρουρούν τα σύνορα και να πολεμούν τους εχθρούς - Οι Ακρίτες έπρεπε.., Άκρες - Οι Βυζαντινοί τα σύνορα τα ονόμαζαν.., ακριτικά τραγούδια - Για τους Ακρίτες γράφτηκαν τα.., Βασίλειος ο Διγενής - ο πιό γνωστός ακρίτας ήταν ο.., δωρεάν γη, άλογα και πανοπλίες - Το Βυζάντιο έδινε στους Ακρίτες.., γυμνάζοταν στο τρέξιμο και στο κοντάρι - Όταν δεν πολεμούσαν οι Ακρίτες.., Ακρίτες - Οι μόνιμοι φρουροί των συνόρων λέγοταν.., στην ανατολή - Τις περισσότερες επιθέσεις το Βυζάντιο τις δεχόταν...,

✔20.Η φύλαξη των ανατολικων συνόρων και οι Ακρίτες © Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;