Οι Βούλγαροι τον ____ κατοικούσαν μέσα στα εδάφη της ____ αυτοκρατορίας και είχαν ως υποχρέωση τη φύλαξη των ____ της. Οι Βούλγαροι όμως είχαν ____ βλέψεις προς τις περιοχές των ____. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον κλονισμό των σχέσεων με το ____ για ____ αιώνες περίπου. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες επιθέσεις μέσα στον 9ο αιώνα, όπως αυτή με αρχηγό τον ____, που οι Βούλγαροι επιτέθηκαν στην ____ και έφτασαν μέχρι την ____. Οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν ____, με την απώλεια όμως του αυτοκράτορα ____ . Στη διάρκεια αυτή των 2 αιώνων υπήρχαν όμως και ____ περίοδοι. Σε μια από αυτές ο βασιλιάς των Βουλγάρων,____, βαφτίστηκε χριστιανός και έλαβε το όνομα ____. Γεγονός το οποίο υιοθέτησαν πολλοί ____. Επίσης πήραν το ____ αλφάβητο και το χρησιμοποίησαν για να ρυθμίσουν ζητήματα του κράτους, την ____ και την λειτουργία της ____. Οι ειρηνικοί περίοδοι όμως έλαβαν ____ όταν έλαβε την αρχηγία του Βουλγάρικου κράτους ο ____ όπου και ξεκίνησαν και πάλι οι ____ μεταξύ τους. Για να τους αντιμετωπίσει ο ____, ζήτησε βοήθεια από τους ____. Λίγα χρόνια αργότερα οι Βούλγαροι με αρχηγό τον ____, επιτέθηκαν και πάλι στο Βυζάντιο, με αποτέλεσμα να φτάσουν ως την ____. Οι Βυζαντινοί όμως με αρχηγό τον στρατηγό ____ και τον αυτοκράτορα ____, τους νίκησαν στον ____ ποταμό και στα στενά του ____ της Μακεδονίας αντίστοιχα. Έπειτα το κράτος των Βούλγαρων διαλύθηκε και οι Βούλγαροι δεν ξανά ενόχλησαν τους Βυζαντινούς για πολύ καιρό.

✔22 .Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους © Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;