Λέων ΣΤ΄ ο σοφός και Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος - Αυτοκράτορες που συνέβαλαν σημαντικά στη διάσωση σημαντικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού., Μιχαήλ Γ΄ και καίσαρας Βάρδας - Ιδρυτές του πανεπιστημίου της Μαγναύρας., "Χρυσή εποχή" ή "μακεδονική αναγέννηση" - Εποχή κατά την οποία το Βυζάντιο έφτασε στην ακμή του., Πατριάρχης Φώτιος, επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας, φιλόσοφος Μιχαήλ Ψέλλος - Πρωτεργάτες στη διάσωση γνώσεων και πληροφοριών από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την φιλοσοφία και τις επιστήμες, σε χειρόγραφα βιβλία και περγαμηνές., Λέων ο μαθηματικός - Καταξιωμένος καθηγητής του πανεπιστημίου της Μαγναύρας., Ελληνική γλώσσα - Γλώσσα στην οποία πραγματοποιούταν τα μαθήματα., Πατριαρχική σχολή - Εκπαιδευτικό ίδρυμα την εποχή της "μακεδονικής αναγέννησης" στη Βυζαντινή αυτοκρατορία.,

✔ 26.Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών. © Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;