περπατούσε - Παρατατικός, θα είχε ανακαλύψει - Συντελεσμένος μέλλοντας, οδηγούν - Ενεστώτας, θα πει - Μέλλοντας στιγμιαίος, είχε κοιτάξει - Υπερσυντέλικος, ρώτησε - Αόριστος, θα βλέπει - Μέλλοντας διαρκείας,

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;