1) εγώ πότιζα a) αόριστος b) παρατατικός c) ενεστώτας 2) ο Νίκος τρώει a) ενεστώτας b) στιγμ. μέλλοντας c) εξακ. μέλλοντας 3) εσύ θα διαβάζεις a) εξακ. μέλλοντας b) ενεστώτας c) στιγμ. μέλλοντας 4) η Ελένη έτρεχε a) αόριστος b) ενεστώτας c) παρατατικός 5) θα περπατήσω όλη την πλατεία a) ενεστώτας b) στιγμ. μέλλοντας c) αόριστός 6) ο Κώστας παίζει όλη μέρα a) ενεστώτας b) εξακ. μέλλοντας c) παρατατικός 7) η Νεφέλη τακτοποίησε το δωμάτιο της a) ενεστώτας b) παρατατικός c) αόριστος 8) ο Μάριος θα πάιζει κάθε μέρα ποδόσφαιρο a) εξακ. μέλλοντας b) ενεστώτας c) στιγμ. μέλλοντας

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;