Ισόπλευρο - Έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες., Ισοσκελές - Έχει τις δυο από τις πλευρές του ίσες., Σκαληνό - Έχει άνισες και τις τρεις πλευρές του., Ορθογώνιο - Έχει μια ορθή γωνία., Οξυγώνιο - Έχει και τις τρεις γωνίες του οξείες., Αμβλυγώνιο - Έχει μια αμβλεία γωνία.,

Είδη Τριγώνων ως προς τις πλευρές και τις γωνίες ©Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;