Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος - Αυτοκράτορας της Νίκαιας , Γένουα - Ναυτική πόλη της Ιταλίας , 1261 - Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος μπήκε στην Πόλη. , Φράγκοι - Έγιναν μισητοί και ανεπιθύμητοι στους Βυζαντινούς, Βορράς - Σέρβοι - Βούλγαροι , Δύση - Φράγκοι - Βενετοί, Θεσσαλονίκη - Σπουδαίο οικονομικό και πνευματικό κέντρο , 904 - Οι Σαρακηνοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη , 1185 - Οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη , Άγιος Δημήτριος - Πολιούχος Θεσσαλονίκης , Κίνημα Ζηλωτών - Πολιτικό κόμμα που υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των χαμηλών τάξεων , Δημοκρατική κυβέρνηση - Διοίκησε τη Θεσσαλονίκη επτά χρόνια. ,

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;