1) Στο περιβάλλον του Scratch, ο χαρακτήρας που κινείται στη σκηνή ονομάζεται: a) Δείκτης b) Μορφή c) Σκηνικό d) Εντολή 2) Κάτω από ποια κατηγορία εντολών βρίσκονται οι εντολές για να αλλάξουμε την ενδυμασία μιας μορφής; a) Κίνηση b) Ήχος c) Όψεις 3) Η εντολή "Εάν σε όριο αναπήδησε" βρίσκεται στην κατηγορία εντολών: a) Κίνηση b) Ήχος c) Συμβάντα 4) Η περιοχή στην οποία κινείται η μορφή κατά την εκτέλεση των εντολών ονομάζεται: a) Καμβάς b) Σκηνικό c) Σενάριο 5) Για να κάνεις μια μορφή να περιμένει για κάποιο διάστημα μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εντολή "Περίμενε 1 δευτερόλεπτο" . Σε ποια παλέτα εντολών βρίσκεται αυτή η εντολή; a) Έλεγχος b) Όψεις c) Συμβάντα 6) Για να ξεκινήσει η εκτέλεση του σεναρίου στο scratch πρέπει να πατήσουμε πάνω στην σημαία a) Σωστό  b) Λάθος 7) Μία ενδυμασία είναι a) Ο διαφορετικός τρόπος που δείχνει μία μορφή b) Ένα μπλοκ εντολών c) Η δυνατότητα κίνησης μιας μορφής 8) Για να αλλάξουμε την εικόνα του Σκηνικού χρησιμοποιούμε την εντολή Αλλαγή σε ενδυμασία a) Σωστό b) Λάθος 9) Κάθε μορφή μπορεί να κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση a) Σωστό b) Λάθος 10) Μία μορφή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενδυμασίες a) Σωστό b) Λάθος 11) Υπάρχουν εντολές block που επιτρέπουν την εκτέλεση μίας εντολής παραπάνω από μία φορές a) Σωστό b) Λάθος 12) Όταν είναι επιλεγμένο το Σκηνικό δεν υπάρχουν εντολές κάτω από την καρτέλα Κίνηση a) Σωστό b) Λάθος

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;