Αφαίρεση με δανεισμό.: , , , Απλή αφαίρεση.: , , ,

Δες τη στήλη των μονάδων και αποφάσισε! Αφαίρεση με δανεισμό ή απλή αφαίρεση;

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;