Η μαθήτρια διαβάζει προσεκτικά τη γραμματική. - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ, Η μαθήτρια διάβαζε προσεκτικά τη γραμματική. - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ, Η μαθήτρια διάβασε προσεκτικά τη γραμματική. - ΑΟΡΙΣΤΟΣ, Η μαθήτρια θα διαβάζει προσεκτικά τη γραμματική κάθε μέρα. - ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ, Η μαθήτρια θα διαβάσει προσεκτικά τη γραμματική για το αυριανό διαγώνισμα. - ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ, Η μαθήτρια έχει διαβάσει προσεκτικά τη γραμματική για σήμερα. - ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ, Η μαθήτρια είχε διαβάσει προσεκτικά τη γραμματική το Σαββατοκύριακο. - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ, Η μαθήτρια θα έχει διαβάσει προσεκτικά τη γραμματική μέχρι να γυρίσει η μαμά της από τη δουλειά. - ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ,

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;