Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Timo ... Eistee. a) mögen b) magt c) mag 2) Was ... du? a) mögst b) magst c) mag 3) ... Limo a) der b) die c) das 4) ... Mineralwasser a) der b) die c) das 5) ... Tee a) der b) die c) das 6) ... Milch a) der b) die c) das 7) 20 + 30 = ... a) fünfzehn b) vierzig c) fünfzig 8) 30 + 30 = ... a) sechszig b) sechzig c) siebzig 9) 10 + 10 = ... a) zwanzig b) zweizig c) zehn 10) 52 a) fünfundzwanzig b) zweiundfünfzig 11) 81 a) einundachtzig b) einsundachtzig 12) siebenundsechzig a) 76 b) 67 13) dreiundneunzig a) 93 b) 39 14) Wie alt ist dein Opa? a) achtzehn b) achtzig 15) Das ... meine CDs. a) ist b) sind c) haben 16) Ich habe sieben ... a) Block b) Blöcke 17) Hier sind ... Hefte von Maja. a) das b) die 18) Ich möchte eine ... Chips. a) Flasche b) Zeitung c) Tüte 19) Ich möchte eine ... Wasser. a) Flasche b) Zeitung c) Tüte 20) Guten Tag, Herr Müller. a) Hast du Orangensaft? b) Haben Sie Orangensaft?

Beste Freunde A1.1 - Lektion 8 - TEST

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά