Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) CAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 2) INSECT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 3) WORM a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 4) CHAIR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 5) TEDDY BEAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 6) CLOCK a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 7) PLANT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 8) STUDENT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 9) FISH a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 10) PEN a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά