Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
幫助做家務/做小廚神, 讀完一本喜愛的書, 打機/聽音樂/看youtube, 緊張,尷尬,擔心 , 擔心復課, 做運動(在家/外出), 難過,委屈,後悔, 想念同學和老師, 不滿,厭惡,生氣, 參與Zoom課堂, 聯絡朋友(online/見面), 興奮,期待,感動, 準備防疫用品及措施, 輕鬆,麻木,沒有太大感受, 和家人聊天, 擔心健康,減少外出.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά