Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Push Up (x10), Crunch (x10), Squat (x10), Plank (x20 sec), Skip (x20), Stretching braccia (x20 sec), Stretching braccia (x20 sec), Stretching gambe (x20 sec), Stretching schiena (x20 sec), Stretching gambe (x20 sec).

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά