Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
global - warming, take - risks, bring in - money, run - into problems, provide - jobs, do a lot of - harm, tourist - attraction, natural - disaster, huge - impact, foreign - visitors,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά