Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
think about what's important to you, research information about all of the possibilities, select one likely "best" option based on your feelings, compare each possibility, one at a time, with the "best" option, choose the better of the two options, based on what's important to you, permanently remove options that have lost to the "best" option from the list, repeat the process until one final choice is leftrepeat the process until one final choice is left  repeat the process until one final choice is left.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά