Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Every time I [leave] you [pull] me closer, I [hang] [up] the phone, you [call] me back, Why don't you [mess] me 'round like you're [supposed] to?, You're turning me [cruel] 'cause I'm just [wanting] you to [react], Now I know the nice guys [turn] me bad, Maybe I should count my [blessings], So [call] me [masochistic].

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά