1) Ο κύριος Μιχάλης έχει 5 σοκολάτες και θέλει να τις μοιράσει εξίσου στα 6 εγγονάκια του. Τι μέρος της σοκολάτας πρέπει να δώσει σε κάθε παιδί; a) 6/5 b) 5/6 2) Η κυρία Στέλλα θέλει να μοιράσει εξίσου στα 2 παιδιά της 3 ίδια παστέλια. Τι μέρος από τα παστέλια θα πάρει το κάθε παιδί; a) 3/2 ή 1 1/2 b) 2/3 3) Η κυρία Σοφία έφτιαξε 8 κέικ και θέλει να τα μοιράσει εξίσου σε 3 φίλες της. Τι μέρος του κέικ πρέπει να δώσει στην καθεμία; a) 3/8 b) 8/3 ή 2 2/3 4) Ο Άγγελος, οι γονείς του και τα 3 αδέρφια του μοιράστηκαν εξίσου 4 πίτσες. Τι μέρος της πίτσας έφαγε ο καθένας; a) 4/6 b) 6/4 5) Μια παρέα από 4 παιδιά θέλει να μοιραστεί εξίσου 5 σοκολάτες. Μια άλλη παρέα αποτελείται από 9 παιδιά, τα οποία θέλουν να μοιραστούν εξίσου 8 σοκολάτες. Σε ποια από τις δυο παρέες θα έτρωγες περισσότερη σοκολάτα; a) στην πρώτη παρέα 1 1/4 b) στην δεύτερη παρέα 8/9

Κεφάλαιο 15. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;